+38 (050) 777 09 90

 1. Węgiel, pelety i brykiety opałowe
  1. Klasa węgla D
  2. Уголь бурый марки Б-3
  3. Уголь антрацит
  4. Эко-горошек (уголь) для твердотопливных котлов
  5. Рядовой уголь
  6. Брикет из антрацита
  7. Топливные брикеты
  8. Топливные пеллеты
  9. Угольные пеллеты
  10. Уголь
  11. Заказать уголь
 2. Древесный уголь
  1. Древесный уголь
  2. Древесно-угольный брикет
  3. Пиролизный биоуголь
  4. Уголь для кальяна
 3. Оборудование сушильное
  1. Сушилка инфракрасная (конвейерная)
  2. Сушилка конвекционная (конвейерная)
  3. Сушильный шкаф инфракрасный
  4. Сушильный шкаф конвекционный
  5. Сушилка туннельная на твердом топливе
  6. Стерилизатор инфракрасный
  7. Сушилка аэродинамическая
  8. Печь камерная
  9. Печь непрерывного углевыжигания (карбонизации)
  10. Углевыжигательная печь с фильтрацией
  11. Сушилка шнековая
 4. Прессы для брикетирования
  1. Пресс шнековый, экструдерный
  2. Пресс валковый (вальцовый)
  3. Гидравлический пресс
  4. Пресс ударно механический.
   NESTRO (Нестро)
  5. Гранулятор плоско-матричный
  6. Пресс для древесного угля (Pini&Kay)
  7. Шнековый гранулятор
  8. Валковый гранулятор
  9. Роторный брикетный пресс
 5. Urządzenia do odwadniania i separacji
  1. Odwadniacz ślimakowy (odwadniacz)
 6. Sprzęt do mielenia i kruszenia
  1. Kruszarka udarowa
  2. Kruszarka młotkowa
  3. Kruszarka do młotów pokładowych
  4. Kruszarka rolkowa
  5. Rozdrabniacz
  6. Rębak do drewna (Schipper)
  7. Rozdrabniacz słomy
 7. Sprzęt przenośnikowy
  1. Przenośnik do chłodzenia
  2. Przenośnik taśmowy
 8. Sprzęt do brykietowania
  1. Sprzęt do produkcji brykietów
  2. Sprzęt do brykietowania pyłu węglowego
  3. Urządzenia do brykietowania trocin i biopaliw
  4. Sprzęt do brykietowania węgla drzewnego
  5. Sprzęt do przetwarzania obornika
 9. Dodatkowe wyposażenie i materiały
  1. Mikser wymuszony
  2. Муфта упругая втулочно пальцевая
  3. Śruby. Produkcja śrub.
  4. Rolki zwijające (bandaże)
  5. Spoiwo do brykietów
 10. Sprzęt spożywczy
  1. Suszarka na podczerwień (przenośnik)
  2. Suszarka konwekcja
  3. Szafka do suszenia na podczerwień
  4. Sokowirówka przemysłowa
  5. Myjka przemysłowa do owoców i warzyw
Rolki zwijające (bandaże)
 • valki
 • zd_ru_02

Rolki lub rolki – jest to główna jednostka brykieciarki lub granulatora — prasujący korpus roboczy przeznaczony do bezpośredniego prasowania materiału w celu uzyskania granulek lub brykietów. Walcowe korpusy robocze działają na zasadzie toczenia. Są to para cylindrycznych rolek obracających się jeden do drugiego, chwytających sprasowany materiał i zagęszczających go.

Dlatego właściwości eksploatacyjne rolek wpływają na wydajność całej brykieciarki i jakość produktów. Pilnym problemem jest problem poprawy właściwości eksploatacyjnych walców, a przede wszystkim ich trwałości w kontakcie z materiałami ściernymi.
Główne właściwości eksploatacyjne walców uzyskuje się poprzez odpowiednią kontrolę właściwości mechanicznych materiału walca (twardość, plastyczność, chropowatość, udarność, wytrzymałość na rozciąganie itp.). Obecnie stosuje się zarówno walce żeliwne, jak i stalowe, a żelazne rolki stanowią 65% całkowitej wyprodukowanej objętości rolek.

Wśród skutecznych środków poprawy odporności na zużycie, która jest najważniejszą eksploatacyjną cechą jakości walców, jest wzrost ich twardości powierzchniowej oraz wzrost zawartości węgla i chromu w stalach walcowanych.
Jednak wzrost zawartości węgla w stali oraz wzrost twardości walców niekorzystnie wpływa na odporność na wykruszanie.

Charakter zniszczenia powierzchni roboczej rolek żeliwnych jest nieco inny. Poczynione obserwacje wykazały, że podczas niszczenia powierzchni kalibrów półstałych walców żeliwnych można odnotować dwa kolejne etapy: stadium zużycia ostrzy (po przeszlifowaniu walców), kiedy tylko poszczególne mikroobszary powierzchni walca poddawane są odpryskom, a etapowi intensywnego niszczenia całej powierzchni roboczej walca.
Zużycie punktowe występuje początkowo w miejscach, gdzie wolny grafit wychodzi na powierzchnię walca, a następnie rozwija się w całym polu perlitowym, osłabionym przez wtrącenia grafitu.

Do czynników przyspieszających zużycie mechaniczne walców należą przekształcenia wewnętrzne w metalu, obecność słabych obszarów w sieci krystalicznej, różne defekty, aw niektórych przypadkach połączenia kryształów. W procesie deformacji luzy te są zarodkami mikropęknięć i mikropęknięć, które z czasem zwiększają swoją objętość. Rozpoczęte zniszczenie będzie kontynuowane, jeśli siły odkształcające będą nadal działać.

Gwałtowny wzrost oporów walców można osiągnąć poprzez zwiększenie twardości ich warstwy roboczej. Im większa całkowita powierzchnia wtrąceń węglikowych, im drobniejsze ziarno i cząstki węglika, tym większa twardość walców i wyższa ich odporność na ścieranie.
Wysokie właściwości operacyjne są nieodłączne od rolek, w których wtrącenia grafitu są kuliste. Wysoka odporność na zużycie takich rolek wynika z kształtu grafitu, który ulega wykruszeniu podczas pracy przy minimalnym uszkodzeniu metalowej podstawy. Jednocześnie sama podstawa, ze względu na wysoką trwałość, również mniej się kruszy.

Odporność na zużycie żeliwa z grafitem sferoidalnym jest większa niż stali o podwyższonej twardości powierzchni. Przy zmianie lamelarnego kształtu grafitu na opór kulisty walców z żeliwa szarego wzrasta on o 30 – 40%, ponieważ ciepło i zużycie kalibrów jest zmniejszone.
Obiecujące jest zastosowanie walców żeliwnych o niskiej zawartości fosforu, wykonanych z magnezu, zwłaszcza żeliwa niskostopowego.
Walce wykonane z żeliwa niskofosforowego charakteryzują się wyższymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość, wydłużenie, udarność). wytrzymałość, wytrzymałość) w porównaniu do rolek wykonanych ze zwykłego żeliwa. Mają 30 lat – 50% silniejsze od zwykłych, a ich odporność jest prawie 3 razy wyższa. Zwiększenie odporności na zużycie, odpryskiwanie i pękanie uzyskuje się poprzez redukcję fosforu, którego ilość wynosi 0,06 – 0,10%. Przy niskiej zawartości fosforu w mikrostrukturze walców fosforki (kruche składniki struktury walcówki) są prawie nieobecne, a w szarej strefie zawarta jest duża ilość ferrytu.

Brak składników kruchych w mikrostrukturze walców, które powstają w żeliwie zawierającym powyżej 0,10% fosforu, przyczynia się do wzrostu wytrzymałości rdzenia, wzrostu lepkości i odporności na zużycie schłodzonej warstwy roboczej. Spadek fosforu (bez specjalnych środków) o 0,1% prowadzi do zmniejszenia twardości powierzchni roboczej rolek o 8 – 10 jednostek Brinella.

Postępowym sposobem zwiększania odporności rolek na zużycie i pękanie jest stopowanie metali. Zaobserwowano, że w żeliwie pozytywny wpływ pierwiastków stopowych na zużycie często przewyższa ich wpływ na właściwości mechaniczne. Pierwiastki stopowe przyczyniają się do rozdrobnienia ziarna, zmieniają kształt grafitu, strukturę podstawy metalowej, skład i strukturę węglików, zwiększają wydajność obróbki cieplnej, nadają rolkom zwiększoną wytrzymałość, twardość i trwałość. Zwiększenie twardości powierzchni przyczynia się do stopowania żeliwa z chromem, wanadem, molibdenem, niklem i borem.
Zwykle rolki są wykonane z komórkami formującymi w postaci symetrycznych połówek przyszłych brykietów.

Rolki brykieciarek klasyfikowane są w zależności od konstrukcji, lite, monolityczne lub segmentowe. Rolki pełne, jak sama nazwa wskazuje, mają integralne połączenie z wałem. Rolki te są zwykle wykonane ze stali nierdzewnej lub warstwy materiału odpornego na zużycie przyspawanej na obwodzie, aby zapobiec korozji. Rolki lite można poddawać ogrzewaniu parą lub chłodzeniu wodą. Zwykle nie są używane do materiałów ściernych. Do brykietowania najczęściej stosuje się rolki lub opony monolityczne, które składają się z wymiennych pierścieni zamontowanych na rolkach. Rolki wykonane są z materiałów odpornych na zużycie i korozję. W przeciwieństwie do rolek pełnych, które wykorzystują materiały kompromisowe, rolki pełne mogą być wykonane z najbardziej odpowiednich materiałów. Rolki segmentowe składają się z segmentów, które są mechanicznie przymocowane do wału. Zalety rolek segmentowych są oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek zmieniał rolki konwencjonalne, ponieważ rolki tego typu były przedmiotem długich badań od początku brykietowania w branży. Rolki segmentowe polecane są do brykietowania materiałów gorących i ściernych oraz wykonane z materiałów do tego celu przystosowanych. Konstrukcja mechaniczna rolek wpływa na tak ważne cechy, jak niezawodność, łatwość konserwacji i koszt eksploatacji. Wydajność rolek zależy od ich geometrii.

Energochłonność korpusów walcowych jest mniejsza niż energochłonność innych stosowanych w innych metodach brykietowania. Jednak próba ich praktycznego zastosowania nie powiodła się z następujących powodów. Aby uzyskać wysoki stopień zagęszczenia nadawy, który występuje podczas brykietowania, wymagane są walce o bardzo dużych średnicach, co prowadzi do dużego materiałochłonności konstrukcji. Wieloetapowe zagęszczanie kilkoma parami walców pozwala na zastosowanie walców o małych średnicach, ale to komplikuje konstrukcję. Aby uzyskać brykiety o tej samej gęstości, podaż materiału na obrót walca musi być stała, co jest trudnym zadaniem.
I wreszcie, korpus roboczy walca może zapewnić ciśnienie prasowanego materiału niezbędne do uzyskania wysokiej jakości brykietów tylko przy bardzo małych prędkościach obrotu walców, co prowadzi do spadku wydajności prasy.

Cennik